top of page

Etický kodex společnosti Whiteberry production s.r.o.:

Program je navržen tak, aby poskytoval záruky v oblastech, jako jsou lidská práva, práce, zdraví a bezpečnost, ochrana životního prostředí a obchodní etika. Podporuje také dodavatele v případě potřeby s nápravnými opatřeními. Nucená práce, dětská práce a minimální mzda jsou závažnými záležitostmi, které jsou obsaženy v našich pravidlech obchodu.

V těchto věcech máme postoj s nulovou tolerancí a když se s tím odpovídajícím způsobem vypořádá zjištěná porušení.

 

VÝROBNÍ PRAVIDLA PRO OBCHOD

Než začneme spolupracovat s dodavatelem, zajistíme, aby pochopil, jak dodržovat našich 14 Pravidel obchodu, která se týkají důležitých otázek, jako jsou pracovní podmínky, zakázané materiály, zákaz dětské práce, postupy v oblasti životního prostředí, úplatkářství a korupce.

 

1. ŽÁDNÁ DĚTSKÁ PRÁCE

Dodavatel nesmí zaměstnávat pracovníka mladšího než je stanoven místním / regionálním právním limitem.

 

2. ŽÁDNÁ NUCENÁ PRÁCE

Dodavatel nebo výrobce dodávající zboží pro výrobu Whiteberry s.r.o nedovolí žádnou formu nucené, nedobrovolné nebo vězeňské práce.

 

3. ŽÁDNÁ DISKRIMINACE NEBO OBTĚZOVÁNÍ

Při přijímání pracovníků nesmí docházet k diskriminaci; na pracovišti nebude povoleno žádné fyzické, sexuální nebo verbální obtěžování nebo zneužívání.

 

4. CTÍME SVOBODU ZDRUZOVANÍ A KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

Všichni zaměstnanci mají právo sdružovat se, členství v odborech a kolektivní vyjednávání, jakož i odpovídající zastoupení pracovníků. Jsou-li práva buď omezena podle zákona, musí být navrženy vhodné kanály pro zajištění přiměřeného a nezávislého výkonu těchto práv.

 

5. PRACOVNÍ PODMÍNKY JSOU BEZPEČNÉ A HYGIENICKÉ

Dodavatelé musí zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí podle minimálních požadavků místních a regionálních zákonů. Všechna zařízení musí být strukturálně zdravá, musí mít certifikát bezpečnosti budov a splňovat standardy Whiteberry pro plnění požadavků, jako jsou audity BSCI, SMETA 2 a 4 pilíře atd.

 

6. MINIMÁLNÍ PLACENÁ MZDA

Všichni dodavatelé zajistí, aby mzda placená za pracovní týden byla minimálně minimálními standardy národního standardu nebo kolektivní smlouvou, pokud by byla vyšší.

 

7. SPRAVEDLIVÁ PRACOVNÍ DOBA

Pracovní doba pro všechny pracovníky musí být v souladu s vnitrostátními / místními právními předpisy a standardy průmyslových standardů.

 

8. PRACOVNĚPRÁVNÍ ZAMĚSTNANOST

Dodavatelé nebo výrobci musí zajistit, aby v co největší možné míře byla vykonaná práce založena na uznávaných pracovněprávních vztazích stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

bottom of page